Trồng thử cây Phổng – Farest

Sau khi cây được ươm trồng đủ tiêu chuẩn quy định, không trồng cây quá lớn. Trước khi trồng 5-7 ngày ngừng tất cả các biện pháp chăm sóc, cắt bớt 1/2 phiến lá của một nửa số lá phía gốc cây.

Trước khi đem trồng phải tưới vừa đủ ẩm cho bầu. Trồng cây vào những ngày mưa khi đất trong hố đã đủ ẩm. Khi trồng chú ý lèn chặt đất xung quanh bầu đến ngang cổ rễ rồi phủ thêm một lớp đất xốp lên cao hơn cổ rễ 2-3cm. Cần chú ý khi trồng không làm cong gập các rễ thò ra ngoài bầu.

Xem Video Mr Why – Trồng thử cây Phổng ở Hòa Bình

 

Rừng trồng cây Phổng cần được chăm sóc 3 năm liên tục:

* Năm thứ nhất

Ba tháng sau khi trồng Phổng tiến hành chăm sóc lần thứ nhất. Xới nhẹ xung quanh gốc sâu 7-10cm thành vòng tròn đường kính 90-100cm. Nhặt hết cỏ rác, phát hết cành nhánh các cây bụi xung quanh có ảnh hưởng đến cây trồng.

Chăm sóc lần thứ hai: Cuối mùa mưa tiến hành chăm sóc lần thứ hai (6-7 tháng sau khi trồng). Nội dung gồm xới đất vun gốc, cắt đứt các loại dây leo bám vào cây trồng, tỉa bớt các cành gần gốc để tạo đoạn thân dưới cành dài và thẳng.

* Năm thứ hai: Chăm sóc hai lần

Lần một: Nội dung chăm sóc như lần đầu năm thứ nhất nhưng mở rộng phạm vi xới xáo thành vòng tròn đường kính 1-1,2m quanh hố. Trong lần chăm sóc này bón thúc cho cây 50-100g NPK hoặc 20-30g ure cho một gốc. Xới nhẹ 1 vòng cách gốc 20-30cm sâu 10cm, rải đều phân vào rãnh rồi lấp đất bằng đất mặt. Bón thúc vào những ngày râm mát, sau những ngày mưa đất ẩm.

* Năm thứ ba: Chăm sóc hai lần như năm thứ hai.

Cây trồng cần bảo vệ tốt ngay những ngày đầu. Cây Phổng rất mềm dễ gẫy nên tuyệt đối không để trâu bò vào khu vực trồng trong 1-2 năm đầu và ngăn chặn các hành vi vô ý thức của người như bẻ ngọn và cành nhánh cây.

Sau khi trồng phải lập hồ sơ ghi chép các xử lý kỹ thuật, tình trạng rừng trồng và các ghi chú cần thiết khác.