REVIEW DỰ ÁN ASK HOLDING

Tổng quan các dự án ASK HOLDING

ASK HOLDING – WHY?

Những doanh nghiệp vừa và nhốc ý tưởng sáng tạo đột phá nhưng sau một thời gian ngắn đã không thể duy trì hoạt động được nữa. Nguyên nhân lớn nhất là do thiếu vốn. Từ đó ASK Holding ra đời để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguồn vốn. 

Chiến lược phát triển của ASK HOLDING: 

  • Thu hút nguồn vốn “nhàn rỗi” từ các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
  • Tìm kiếm và thẩm định các dự án kinh doanh được viết theo chuẩn, nghiên cứu đánh giá và cam kết đi đến cùng của dự án để đầu tư.
  • Lập ban giám sát hoạt động sử dụng vốn theo sát mọi hoạt động của tổ chức rót vốn hàng quý – năm. Đảm bảo nguồn vốn được sử dụng chính xác cho việc phát triển dự án.

Mục tiêu:

Cân đối cung cầu các nguồn lực về tài chính, tạo đòn bẩy đầu tư an toàn và hiệu quả với lợi tức trung bình tối thiểu 20% mỗi năm cho nhà đầu tư và tổ chức đầu tư.